Η Mentoring Α.Ε., σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχτηκε ανάδοχος για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης Λειτουργίας της Photobiennale 2010», στο πλαίσιο του Έργου «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης». Η εμπειρία και η απαιτούμενη τεχνογνωσία που διαθέτει η Mentoring A.E. σε έργα οργάνωσης και διαχείρισης αποτέλεσαν θεμέλιους λίθους για την επιτυχή υλοποίηση του εν λόγω υποέργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του υποέργου διοργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων και γευμάτων εργασίας, έγιναν διαλέξεις, προβολές και workshops με τη συμμετοχή καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις με διάφορες θεματικές ενότητες. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα οργάνωσης και υπηρεσιών υποστήριξης καλύφθηκαν πλήρως από την Mentoring A.E., ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε και μια σειρά από συμπληρωματικές εργασίες (μετάφρασης, νομικής και τεχνικής υποστήριξης και παραγωγής μηχανισμών παρουσίασης), που κάλυψαν συνολικότερες ανάγκες διοργάνωσης της Photobiennale.

Οι έμπειροι συνεργάτες της Mentoring A.E. τήρησαν την απαιτούμενη μεθοδολογία αναφορικά με την υλοποίηση παρεμφερών έργων, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, με την ποιότητα που απαιτήθηκε, συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή μέρους του επιτυχημένου και πολυετούς φεστιβάλ της Photobiennale 2010.