O ΣΕΣΜΑ κατασκεύασε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (Greek Management Consultants Confidence Index – GMCCI), ο οποίος αποτυπώνει τις προσδοκίες των διευθυνόντων και στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας. Η γενική εικόνα της πρώτης έρευνας (Μάρτιος 2014) προβλέπει σε ποσοστό 62% βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) θεωρεί ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής συγκυρίας, αλλά και των μεσοπρόθεσμων τάσεων της οικονομίας είναι πολύ σημαντικές για τη χάραξη στρατηγικής από τις επιχειρήσεις και από το δημόσιο. Οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επιχειρήσεων για την πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και επηρεάζουν την επενδυτική ροπή.

 Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΣΜΑ δημιούργησε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (Greek Management Consultants Confidence Index – GMCCI), ο οποίος αποτυπώνει τις προσδοκίες των διευθυνόντων και στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας. Ο GMCCI διαφέρει από τους άλλους συναφείς δείκτες στα παρακάτω βασικά σημεία:

  • οι καταγραφόμενες προσδοκίες αφορούν τους συμβούλους μάνατζμεντ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, και έχουν επομένως εποπτεία μεγάλου τμήματος της οικονομίας,
  • στην κατάρτιση του GMCCI λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις και προσδοκίες των συμβούλων για τους συντελεστές της παραγωγής, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνθήκες χρηματοδότησης, την επιχειρηματικότητα, τις δημόσιες υποδομές και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφούνται και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση μακροχρονίως.

 

Η έρευνα έχει τέσσερα σκέλη:

 1) την καταγραφή των προβλέψεων των συμβούλων για την οικονομική κατάσταση στο επόμενο δωδεκάμηνο,

2) την αποτύπωση των προσδοκιών τους όσον αφορά τους παραγωγικούς συντελεστές στο ίδιο χρονικό διάστημα,

3)την καταγραφή των κυριότερων εμποδίων στην επιχειρηματική ανάπτυξη

4)την παρουσία των απόψεων των συμβούλων για την κατανομή των πόρων και την αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ, καθώς και για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ενίσχυσής τους.

Η πρώτη έρευνα διεξήχθη στα τέλη Μαρτίου 2014 και συνεπώς αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η γενική εικόνα της πρώτης αυτής έρευνας προβλέπει σε ποσοστό 62% βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Η βελτίωση αυτή δε, θα προέλθει από την προσδοκώμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν βελτίωση των οικονομικών συνθηκών είναι σχεδόν ίσο με εκείνο αυτών που προβλέπουν αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης (64%), δηλαδή ανάκαμψη ή τουλάχιστον ηπιότερη ύφεση. Υπάρχει, ωστόσο και ένα μεγάλο μερίδιο συμβούλων, 34%, που θεωρεί ότι η ύφεση θα συνεχιστεί.

Οι έρευνες διεξάγονται ανά τρίμηνο και τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιούνται κάθε Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο. Τον πληθυσμό αποτελούν οι εκπρόσωποι των 53 εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ, επτά επίτιμα μέλη και πρώην πρόεδροι του ΣΕΣΜΑ. Οι εταιρείες-μέλη με προσωπικό περισσότερο από 50 άτομα εκπροσωπούνται στην έρευνα από δύο άτομα. Έτσι το σύνολο του πληθυσμού αποτελείται από 71 άτομα.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες-μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.500 εξειδικευμένα στελέχη, Έλληνες επιστήμονες.