Ενδεικτικά Έργα

pelates dimosiou

Ενδεικτικά έργα Δημοσίου Τομέα

  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Παροχή Υπηρεσιών Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας
  • Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών
  • Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας
Περισσότερα

Ενδεικτικά έργα Ιδιωτικού Τομέα

  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
  • Μελέτες Marketing και Έρευνες Αγοράς
Περισσότερα
pelates idiwtikou