Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι ένα εξειδικευμένο μουσείο για το μέσο της φωτογραφίας, το μοναδικό στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και λειτουργεί ταυτόχρονα ως Μουσείο, ως Κέντρο και ως διοργανωτής Φεστιβάλ. Μέσα από τη δράση του αποκαλύπτει στο κοινό οπτικές πάνω: α) στην τέχνη, μια και η αισθητική του μέσου δεν αποκλίνει από αυτή των καλών τεχνών, β) στην τεχνολογία, μέσα από τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, γ) στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς η φωτογραφία φανερώνει τον κόσμο και την κοινωνική του δράση. Σκοπός του είναι να προσεγγίζει τις διαφορετικές χρήσεις και εφαρμογές της φωτογραφίας (ντοκουμέντο, τεκμήριο, καλλιτεχνικό έργο, φωτοδημοσιογραφία, βιομηχανική φωτογραφία, διαφήμιση, κλπ.).

“Η συνεργασία του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με την εταιρεία Mentoring στο πλαίσιο της PhotoBiennale από το 2010 και έπειτα, χρήζει μνείας γιατί πέρα από τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα που η εταιρεία επέδειξε, κατάφερε πολλές φορές να υπερβεί και δυσκολίες που ήταν εκτός του αναμενόμενου πλαισίου, εμμένοντας πάντοτε στην πραγμάτωση του στόχου. Επίσης, συνετέλεσε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών συντονισμού και οργάνωσης του Μουσείου διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία. Αυτό δεν είναι συχνό φαινόμενο, καθώς ο τομέας του πολιτισμού είναι εξειδικευμένος και είναι αναγκαίο η εκάστοτε εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τις ιδιαίτερες συνθήκες και όρους του. Σ’ ένα ασταθές περιβάλλον όπως αυτό που βιώνουμε, εταιρίες όπως η Mentoring μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι εταίροι και σημεία αναφοράς και σταθερότητας, προτάσσοντας την επιτυχία πάνω από τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.”

Βαγγέλης Ιωακειμίδης

Διευθυντής ΜΦΘ