Η Φαρμακαποθήκη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1983 από τον Γεώργιο Φρόνα και δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κάλυψη των αναγκών όλων των φαρμακείων και καταστημάτων στα Δωδεκάνησα, σε φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

“Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και ανταγωνιστικών πιέσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμπιστευθήκαμε την εταιρεία Mentoring για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το «Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής», το οποίο θα επιτρέψει στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. να παραμείνει μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταιρειών στα Δωδεκάνησα. Η συνεργασία μας με την εταιρεία Mentoring ήταν άψογη. Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό της εξασφάλισαν την ποιοτική εκτέλεση του έργου”

fronas

Γεώργιος Φρόνας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος