Παρουσίαση Εταιρείας

Η MENTORING A.E. ιδρύθηκε το 2003 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που καλύπτουν μία ευρύτατη γκάμα αναγκών των πελατών της. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρίες συμβούλων, η MENTORING A.E.: Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και όχι μόνο στη μελέτη και το σχεδιασμό…

Οργανόγραμμα

Η MENTORING ΑΕ έχει οργανωθεί σε 5 αυτοτελείς επιχειρησιακές μονάδες (business units) οι οποίες εξυπηρετούν τους στρατηγικούς της στόχους: Τμήμα Αναπτυξιακών έργων, Τμήμα Μελετητικών Υπηρεσιών και Τμήμα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης & Δημοσίων Συμβάσεων, τα οποία έχουν την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και τα Τμήματα Business Development και Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών για…

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η MENTORING ΑΕ επενδύει συστηματικά στη διαρκή ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Διαθέτει στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, η εταιρεία προάγει αξίες που δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στα αποτελέσματα. Το ανθρώπινο δυναμικό της MENTORING…

Συνεργασίες

EU Consult Το EU Consult είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ήθους στον χώρο του consulting για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο βασικός στόχος του είναι να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και να φέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην Συμβουλευτική Αγορά με την παροχή καθοδήγησης και μάθησης στα μέλη…

Συστήματα Ποιότητας

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 Η MENTORING Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015. Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων…

Ισολογισμοί

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας:   Ισολογισμός 2018 Ισολογισμός 2017 Ισολογισμός 2016 Ισολογισμός 2015 Ισολογισμός 2014                                    Ισολογισμός 2013              Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2014…