Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η MENTORING AE προσφέρει υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Η MENTORING AE προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός επιδοτούμενου προγράμματος. Επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της κάθε εταιρείας, συντάσσει το επιχειρηματικό σχέδιο και – το κυριότερο – παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του.