Εντοπίστε ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προγράμματα απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και σε νέους οι οποίοι σχεδιάζουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ένα πρόγραμμα                    με σημαντικά οφέλη          αλλά και παγίδες… Από τις 8/3/2018 ξεκινά το νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Όσοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους, θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν πολλαπλά. Αρκεί να είναι σωστά ενημερωμένοι, τόσο για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του Προγράμματος, όσο και για τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και…

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το 100% του προϋπολογισμού.

Τέσσερα (4) Νέα Προγράμματα Προδημοσιεύθηκαν από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενεργοποιείται με την προδημοσίευση τεσσάρων (4) νέων προγραμμάτων. Οι προκηρύξεις των τεσσάρων προγραμμάτων αναμένονται να γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα δίνουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο μηνών για να κατατεθούν αιτήσεις.

Ευκαιρίες Επιδότησης 2009

Ανοιχτά και Επικείμενα Προγράμματα Επιδότησης Μεγάλες ευκαιρίες επιδότησης παρέχονται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της δέσμης προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πλειοψηφία εκ των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μορφοποίησης (π.χ. Σύγχρονη Επιχείρηση, Στηρίζω 2009 κ.ά.). Μέσω των προγραμμάτων θα ωφεληθούν πολύ μικρές, μικρές, αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις ποικίλης…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2013

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης Προκηρύχθηκε στις 18/01/2013 η δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. €, η οποία εξειδικεύεται σε δύο υποδράσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 18-35 ετών και η δεύτερη την ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2012

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ Προδημοσιεύτηκε δράση για επιχειρήσεις των κλάδων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν την ανακαίνιση ή και τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό του…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2011

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες και…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2010

Μέχρι τις 20/12/2010 παρατάθηκε το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» το οποίο αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις παραγωγικές τους μονάδες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν επίσημα τα παρακάτω προγράμματα:   Πράσινος Τουρισμός: αφορά στην επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες προστασίας περιβάλλοντος , όπως π.χ.…