Διεθνής αναγνώριση της MENTORING Α.Ε. σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η MENTORING Α.Ε. επελέγη να παρουσιάσει, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο MeTTeG09 στην Ισπανία, το έργο ανασχεδιασμού διαδικασιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η επιλογή του έργου ως case study από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου έγινε με γνώμονα τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, ο οποίος συνδύαζε τις τεχνολογικές, επιχειρησιακές και ανθρωπογενείς παραμέτρους που επηρεάζουν…

Έγκριση Ελληνικού προτύπου Διαχειριστικής Επάρκειας για Πράξεις του ΕΣΠA

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, των οδηγών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432. Το πρότυπο αναφέρεται στη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

ΕΛΟΤ 1435:2009: Το υποχρεωτικό Πρότυπο για τις Εταιρείες Διαφήμισης / Επικοινωνίας

Στις 26 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, βάσει του οποίου θα πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εταιρείες Διαφήμισης /Επικοινωνίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα. To νέο Πρότυπο αποσκοπεί στη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας των εταιρειών, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας στη διαφημιστική προβολή του…

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Silicon Valley

Η Mentoring A.E. συμμετείχε σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Palo Alto των ΗΠΑ, την οποία διοργάνωσε το European Business Angels Network (E.B.A.N) για τα μέλη του. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με Αμερικανούς Business Angels, καθώς και η ενημέρωση για τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές τάσεις που αναπτύσσονται στη Silicon…

Συνεργασία της MENTORING AE με τη MICROSOFT CORP. για το πρόγραμμα BizSpark ™

Η MENTORING A.E., ως Business Angel Network Partner της Microsoft®, προσφέρει σε νέες εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού την δυνατότητα δωρεάν παροχής software, τεχνικής υποστήριξης και διεθνούς προβολής, μέσα από τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρόγραμμα Microsoft® BizSpark™.

Ενημέρωση των Δ.Σ. των Ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων της περιφέρειας για το Ε.Σ.Π.Α.

Η MENTORING Α.Ε. πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική παρουσίαση στα Δ.Σ. των Ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων τις προοπτικές αξιοποίησης πόρων του Ε.Σ.Π.Α. από τις ίδιες τις Ενώσεις και τις εκδοτικές επιχειρήσεις-μέλη τους.

Συνάντηση εργασίας στο ΥΠΟΙΟ για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 η MENTORING A.E. συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε στο Υπ.Οικονομικών με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού καθηγητή Βασ. Ασημακόπουλου και του ΣΕΣΜΑ. Ο Ειδικός Γραμματέας ανέπτυξε την Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας για την 4η Προγραμματική Περίοδο και τις ειδικότερες κατευθύνσεις – «νήματα» που διέπουν το σχεδιασμό των έργων…