Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Δ΄ Κύκλου των Π.Ε.Π.

Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Δ΄ Κύκλου των Π.Ε.Π. για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σημείωσε η MENTORING AE στο πλαίσιο υποβολής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για τη Χρηματοδότηση Εμπορικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

H Ν.Α Ηλείας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E R L A I M

Η MENTORING AΕ υποστηρίζει την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί απο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια του Έργου: ¨ERLAIM¨European Regional and Local Authorities for the Integration of Migrants – Ευρωπαϊκές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για την ενσωμάτωση των Μεταναστών.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΠ.ΑΝ και ΠΕΠ

Με διαφορά μίας μέρας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του μέτρου “Ενίσχυση Γονέων με τρία τέκνα και άνω” του ΕΠ.ΑΝ. και των περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για επενδύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια της MENTORING AE ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 310.924,00 ΕΥΡΩ με συνολική δημόσια επιδότηση 167.678 ΕΥΡΩ