Επιλέξετε για να δείτε τις δραστηριότητες της Mentoring Α.Ε. χρονολογικά κατηγοριοποιημένες

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενταγμένων Ενεργειακών Έργων ΕΣΠΑ 9 Νοσοκομείων με την υποστήριξη της Mentoring AE

Η MENTORING AE ανέλαβε να υποστηρίξει ως Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης τα πρώτα Νοσοκομεία που εντάχθηκαν στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τίτλο Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία”.

Δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

Νέα δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

Νέα δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ και στην Ελλάδα από τις 25 Μαΐου 2018 και θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία…

Νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την υλοποίηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Η Mentoring ΑΕ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο των διαχειριστικών και οικονομικών απαιτήσεων που απαντώνται στα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και απευθύνεται σε φορείς – δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την υλοποίηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Η Mentoring ΑΕ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο των διαχειριστικών και οικονομικών απαιτήσεων που απαντώνται στα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και απευθύνεται σε φορείς – δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

Η Mentoring Α.Ε. υποστηρίζει το πρόγραμμα «ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ»

Η Mentoring A.E. υποστηρίζει την οργάνωση του προγράμματος “ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ” που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», η οποία δραστηριοποιείται στον προσβάσιμο τουρισμό, με τη διαδικτυακή πύλη greece4all.eu.

Η Mentoring Α.Ε. μεταφέρθηκε σε νέα ιδιόκτητα γραφεία

Η Mentoring A.E μετά από 13 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, μεταφέρθηκε σε νέα και ιδιόκτητα, πλήρως εξοπλισμένα γραφεία, παρέχοντας στο προσωπικό της ένα υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.

Ενέργειες προετοιμασίας για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, προσφέρει μια σειρά από σημαντικές ευκαιρίες για τους φορείς του δημόσιου τομέα και των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) που επιδιώκουν να ενισχύσουν το έργο τους, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Psifiaki Bibliothiki

Διαχειριστική Ικανότητα δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020

H «Διαχειριστική Ικανότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση φορέων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιβεβαιώνει τη Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική Ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων και αποτελεί μέρος του φακέλου κάθε αίτησης χρηματοδότησης.