Τεχνικός Σύμβουλος Νοσοκομείων για την χρηματοδότηση έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας στη διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης επιλεγμένων πράξεων, που αφορούν την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020.