Υψηλό ποσοστό επιτυχίας σημειώνει η Mentoring AE στο πρόγραμμα Ενίσχυση ΜΜΕ.

Στις 30 Οκτωβρίου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», και πιο συγκεκριμένα εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €.  

Ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση του Αρχείου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΑΕΜ Α.Ε., την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών των προς ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση αρχείων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου. Το έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση σε σχετική πρόσκληση του…

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του ΚΕΕΛΠΝΟ

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με Ίδια Μέσα, με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδομένων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες», η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Υποβολή 9 προτάσεων από τη MENTORING AE στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση ΜΜΕ

Το σχεδιασμό εννέα (9) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής αξίας 640.000€, ανέλαβε η MENTORINGAE, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης– Τουρισμού– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Υποστήριξη του Travel Plan στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού του Σχεδίου 2013-2015

Η MENTORING AE ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική υποστήριξη του Ομίλου Travel Plan (EUROSTAR ATEBE) στον καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλει για χρηματοδότηση κατά την τριετία 2013 – 2015, την κατάρτιση των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, την επιλογή των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντονισμού και υποστήριξης τόσο…

Πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2008 της εταιρείας China Shipping (Greece) Agency Ltd.

Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 στην China Shipping (Greece) Agency Ltd. ανέλαβε η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στις δραστηριότητες της εταιρείας, που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

Η Mentoring ανέλαβε έργο για το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης», το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Νοσοκομείου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων…

Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ελευσίνας»

Η Mentoring ανέλαβε το έργο “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ελευσίνας”, το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες.

viomatiki mathisi

Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα βιωματικής μάθησης

Η Mentoring A.E. επιλέχθηκε, κατόπιν Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανάδοχος του έργου «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα βιωματικής μάθησης», ως μέλος Ένωσης με τις εταιρείες Printec Α.Ε. και Eurostar Α.Τ.Ε.Β.Ε.