Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ

Η Μentoring ανέλαβε την υλοποίηση μιας σειράς συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του υποέργου “Λειτουργία Οικοτροφείου – Σ.Υ.Δ 6 ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής», που εντάσσεται στην Πράξη «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 6 ατόμων στο Χαλάνδρι», για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Οι Υπηρεσίες της Mentoring…

Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας»

Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας», το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες.

Η Mentoring στηρίζει την προώθηση στην εργασία ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες

Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΤοπΕΚΟ – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες”.

Η Mentoring A.E αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς το Γ.Ν. Τρίπολης

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψυχαργώς» . Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Mentoring Α.Ε. αφορούν την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Νοσοκομείο.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών τηλε-αποκατάστασης για την ΕΛΕΠΑΠ και τα Παραρτήματά της

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση ενός πλέγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου “Ανάπτυξη επιχειρησιακών και τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών τηλεματικής και τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως μέλος Ένωσης Εταιρειών*.