Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας των «θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας»

Την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας-σκοπιμότητας για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας» του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ανέλαβε η MENTORING ΑΕ. Στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση ένταξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον των νέων, σπουδαστών και αποφοίτων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, των προαναφερόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης, που επιθυμούν…

Έργο Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Έργο «INNOVATIVE SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT NETWORK»

Η ΜΕΝΤΟRING A.E. ανέλαβε υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης του έργου “ΙNNOVATIVE SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT NETWORK (ISEDE NET)” που υλοποιείται στην Ελλάδα από τον ΕΟΜΜΕΧ. Στόχος του ISEDE-NET που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Η MENTORING ολοκλήρωσε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη COSCO SHIPPING AGENCY

Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην COSCO SHIPPING AGENCY (GREECE) SA  ολοκλήρωσε πρόσφατα η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου ήταν η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας στις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης. Η ναυτιλιακή εταιρεία COSCO…

Η MENTORING ανέλαβε το «Strategic Business Plan 2010-2013» της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Την εκπόνηση του «Strategic Business Plan 2010-2013» της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  ανέλαβε η MENTORING A.E. Σκοπό του έργου αποτελεί ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας για την επόμενη τριετία και ο σχεδιασμός των ενεργειών που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

Συμμετοχή της MENTORING A.E. στο ΠΕΠ ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε στις 21/12/2009 η υποβολή 48.000 επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ΠΕΠ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό 525 εκ. €, ο οποίος θα διανεμηθεί σε εταιρείες μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών που θα αξιολογηθούν θετικά. Αναμένονται τα αποτελέσματα μέσα στους επόμενους…

Ολοκλήρωση έργων πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008

Η MENTORING Α.Ε. ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την εταιρεία ΟΜ Ε.Π.Ε. και ξεκίνησε την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας για την COSCO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.