Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού στη Banca Românească και την AΤΕ Bank Romania

Η MENTORING S.R.L. ολοκλήρωσε δύο έργα που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού στις Τράπεζες Banca Românească (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) και ΑΤΕ ΒΑΝΚ Romania. Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα των δύο Τραπεζών, υποβλήθηκαν για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Σ.Π.Α. Ρουμανίας.  

Τέσσερις φορείς ανέθεσαν στη MENTORING τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ 1429

Η Νομαρχία Ξάνθης, η Νομαρχία Καβάλας, η Νομαρχία Λευκάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου είναι από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ξεκινούν τις διαδικασίες για την πιστοποίηση τους κατά το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Οι τρεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ήδη λάβει Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για τη μεταβατική περίοδο, με…

Έξι νέες συμβάσεις για διαχειριστική επάρκεια

Η MENTORINGA.E. ανέλαβε την υποστήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, του Δήμου Μυκόνου και του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για τις Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΣΠΑ.  

Η Εθνική Πινακοθήκη & 3 Μουσεία έλαβαν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας με σύμβουλο τη MENTORING

Η MENTORING Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών για Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για τέσσερις Φορείς πολιτισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν επιτυχώς.  

Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με την υποστήριξη της MENTORING A.E., έλαβε επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.  

Ολοκληρώθηκαν 6 έργα μελετών ωρίμανσης και προετοιμασίας για το ΕΣΠΑ

Η MENTORING A.E. ολοκλήρωσε την υλοποίηση 5 μελετητικών έργων στις Νομαρχίες Ξάνθης, Καβάλας, Τρικάλων, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Α. Σούτζου, στο πλαίσιο Πράξεων που θα συγχρηματοδοτηθούν κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο.