Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τις Νομαρχίες Κορινθίας,Λακωνίας,Αρκαδίας,Μεσσηνίας

Το εν λόγω έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 σε διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων των Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με παράλληλη κάλυψη των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων της Δ’ προγραμματικής περιόδου και χρήση του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»…

Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υποστήριξη της διαδικασίας επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέθεσε στη MENTORING A.E. τη Διαχειριστική Επάρκεια του ΕΛΚΕ

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Καλλονής – Συνεργασία MENTORING AE-ΕΥΡΩΤΕΚ AE

Ο Δήμος Καλλονής ανέθεσε στην ένωση εταιρειών MENTORING A.E. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. την υλοποίηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001: 2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Ελληνικού Προτύπου / Τεχνικής Προδιαγραφής Διαχείρισης Έργων για την Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013» . 

Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας έργων της Γ.Γ. Ενημέρωσης-Επικοινωνίας για το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013

Η  MENTORING ΑΕ ανέλαβε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γ.Γ. Ενημέρωσης τη σύνταξη μελετών για επτά (7) δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση».  

Έργα Αναπτυξιακής Εταιρείας Αιτωλοακαρνανίας

Η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ ανέθεσε στην εταιρεία MENTORING AE την Σύνταξη του Επιχειρηματικού της Σχεδίου για την Δ’ Π.Π. 2007-2013, καθώς και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Δήμων Λευκάδος και Ναυπάκτου

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) και η Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ναυπάκτου «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΑΝ.ΝΑ) ανέθεσαν στην εταιρεία MENTORING Α.Ε την εκπόνηση των Επιχειρηματικών τους Σχεδίων, προκειμένου να συνεχίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Η MENTORING A.E. εκπονεί Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για την ΕΛΕΠΑΠ

Η MENTORING A.E., στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων Συγχρηματοδοτουμένων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα αναλάβει την παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων.

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δήμους Σικυωνίων, Σουφλίου, Δάφνης και τη Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δήμους Ξυλοκάστρου, Σικυωνίων, Σουφλίου, Δάφνης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτείας για την διαχείριση Πράξεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Κερκυραίων-Συνεργασία MENTORING AE και ΕΥΡΩΤΕΚ

Ο Δήμος Κερκυραίων ανέθεσε στην ένωση εταιριών MENTORING A.E. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. την υλοποίηση έργου με τίτλο «Μελέτη Διαχειριστικής Επάρκειας και Πιστοποίησης Δήμου Κερκυραίων»