Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Καισαριανής

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «PORTAL Ηλεκτρονικής κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Αιανής

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΑΙΑΝΗΣ, με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής έργου» που αφορά το έργο «Υλοποίηση ΟΠΣ αξιοποίησης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου, διαχείρισης πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ελευσίνας»

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με τίτλο “Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών” που αφορούν το έργο «Ανάπτυξη Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ελευσίνας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του μέτρου “Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστημάτων κ

Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του Ε.Σ. στο πλαίσιο του μέτρου “Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας” για το ξενοδοχείο PORTO RETHYMNO και για το Ξενοδοχείο GRECOTEL ELOUNDA VILLAGE. Συνολικά υποβλήθηκαν δύο προτάσεις.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Δάφνης

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου στον Δήμο Ασπροπύργου

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, με τίτλο «Ανάλυση και μοντελοποίηση, σχέδιο ποιότητας και παρακολούθησης έργου» που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ασπρόπυργου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Περάματος

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακό Μέλλον”

Η MENTORING AE ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος “Ψηφιακό Μέλλον” του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για τις εταιρείες CELESTINO AE, CALIN, PROFILE A.E., ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, MINOS PALACE A.E, ΜΑΡΙΜΑ A.E. GRECOTEL ELOUNDA VILLAGE, PORTO RETHYMNO, NEW YORK COLLEGE. Συνολικά η MENTORING AE υπέβαλλε…

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Νεμέας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Θιναλίων

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (ΑΡΑΧΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξη» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Θιναλίων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.