Στο πρόγραμμα «Χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄κύκλου η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη, την οργάνωση και τη διοίκηση του επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις TECNICA A.E. & CONCEPTUM AE, GLOBAL SOFT AE, METIS NET ΕΠΕ, NET U ΕΛΛΑΣ ΑΕ, VIRTUAL TRIP ΕΠΕ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ – ΚΟΛΟΒΟΣ ΟΕ, ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ.

 

Για το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» ανέλαβε τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις GNOMON PERFORMANCE A.E. και LETO TRAVEL SERVICES ΕΠΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Συνολικά υποβλήθηκαν από τη MENTORING AE στο εν λόγω πρόγραμμα είκοσι επιχειρηματικά σχέδια.