Χρηματοδότηση

Η Mentoring επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

  • Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων

  • Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης

Η Mentoring είναι από το 2004 πλήρες μέλος του European Business Angels Network (ΕΒΑΝ) Business Coaching. Παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης σε start ups και early stage companies.

Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

  • Αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών και πελατών

  • Περιορίζει το ρίσκο τής επιχειρηματικής λειτουργίας Εκμεταλλεύεται σημαντικές οικονομίες κλίμακας

  • Αποκτά πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία οργάνωσης και διοίκησης

  • Εστιάζει στην ανάπτυξή της, χωρίς την φθορά της καθημερινής διαχείρισης

  • Κεφαλαιοποιεί σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία