Η MENTORING Α.Ε. επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με συνεργάτη την MENTORING Α.Ε. η επιχείρηση:

  • Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις
  • Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων
  • Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης

Επιχορηγήσεις 

Tα Ευρωπαϊκά Προγράμματα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες επιδότησης σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς. Αρκετές από αυτές πετυχαίνουν το στόχο τους: Ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων, εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους, αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η MENTORING A.E. μοιράζεται τους ίδιους στόχους με τους πελάτες της: Η επιδότηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλει στην εταιρική ανάπτυξη και υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα.

Για το λόγο αυτό η MENTORING A.E.:

  • Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα οποία επιλέγονται προσεκτικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της
  • Παρέχει ακριβή και ειλικρινή πληροφόρηση για τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει
  • Συγκροτεί το επενδυτικό σχέδιο σε στενή συνεργασία με την επιχείρηση, ώστε να είναι υλοποιήσιμο και αποδοτικό
  • Παρακολουθεί συστηματική και ενημερώνει με τακτικές αναφορές τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης
  • Υποστηρίζει την επιχείρηση σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του προγράμματος, έως και την εκταμίευση της επιδότησης

Ενδεικτικά Έργα