Κλάδος Μεταποίησης

Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Μεταποίησης είχαν τα τελευταία χρόνια αρκετές ευκαιρίες επιδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η MENTORING A.E., αξιοποιώντας το Μέτρο 2.7.1 ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ενίσχυσε πολλές εταιρείες να ανανεώσουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, να εκσυγχρονίσουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις και να λάβουν υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ανάμεσα τους ήταν οι εταιρείες NET U και KNOWLEDGE SYSTEMS Α.Ε.

Σημαντική ευκαιρία επιδότησης για μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτέλεσε επίσης το ΠΕΠ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ. Μεγάλος αριθμός εταιρειών στηρίχθηκε στις υπηρεσίες της MENTORING A.E., ανάμεσα τους οι GLOBAL SOFT AE, METIS NET ΕΠΕ , CONCEPTUM AE, η TECNICA A.E.

Προγράμματα Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού που αφορούσαν και τον κλάδο μεταποίησης ήταν τα προγράμματα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και «Ψηφιακό Μέλλον». Οι εταιρείες ORION GROUP και ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι δύο από τις εταιρείες που εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα και αναβάθμισαν την πληροφοριακή τους υποδομή.

Κλάδος Τουρισμού

Η MENTORING A.E. στήριξε τον εκσυγχρονισμό δεκάδων επιχειρήσεων από τον κλάδο του τουρισμού αξιοποιώντας τα Μέτρα 2.2.3 και 2.2.2 του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και τα ΠΕΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ανάμεσα στις τουριστικές επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογική τους υποδομή, να διαφημιστούν ή να συμμετάσχουν σε εκθέσεις του κλάδου είναι το GRECOTEL ELOUNDA VILLAGE, το PORTO RETHYMNO, το CARALIS BEACH HOTEL, το ιστορικό ξενοδοχείο ΟΡΛΟΦ στην Ύδρα, το ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ στη Ρόδο, η GNOMON PERFORMANCE AE, η OM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

Προγράμματα Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού που αφορούσαν και τον κλάδο τουρισμού ήταν τα προγράμματα «ΜΕΤΕΧΩ» και «Ψηφιακό Μέλλον». Οι εταιρείες ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΗ – ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, MINOS PALACE, ARINA SAND, ΜΑΡΙΜΑ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑΪΣ είναι ανάμεσα σε αυτές που εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα και αναβάθμισαν τις τεχνολογικές τους υποδομές.

Κλάδος Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών
Η MENTORING A.E. έχει σημαντική εμπειρία στη συνεργασία με επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα Μέτρα 2.11.1 και 2.11.2 του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και τα ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επιδότησαν εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών για να διαμορφώσουν τις εγκαταστάσεις τους, να προμηθευτούν εξοπλισμό γραφείου, να εκσυγχρονιστούν και να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους. Ανάμεσα στις εταιρείες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα επενδυτικά τους προγράμματα, με τη συνεργασία της MENTORING AE είναι και το δίκτυο καταστημάτων ELECTRONET, η αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, τα φροντιστήρια SO EASY οι εταιρείες ΙΔΕΟΤΕΧΝΙΚΗ, MICRODATA ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, GOLDEN TIMES, ΜΑΡΙΒΑ, COMPUTERISE.

Οι εμπορικές και παροχής υπηρεσιών εταιρείες είχαν δυνατότητα επιδότησης και μέσα από διάφορα προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού (ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΤΕΧΩ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ). Ανάμεσα στις εταιρείες που αξιοποίησαν αυτά τα προγράμματα είναι οι CALIN AE, CELESTINO A.E., NEW YORK COLLEGE, INTERNET PRESENTATIONS, εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΜΙΔΑΚΗ.

Υπό Σύσταση Εταιρείες
Σημαντική ώθηση έδωσαν στα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης τα προγράμματα ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΚΠΣ. Τα προγράμματα αυτά επιδότησαν τη διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων και γραφείων, την προμήθεια εξοπλισμού καθώς επίσης και τη διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών των υπό σύσταση εταιρειών.

Ανάμεσα στις εταιρείες που αξιοποίησαν αυτά τα προγράμματα ήταν το HOUSE OF BEAUTY, η εκδοτική εταιρεία ART POWER.