Η MENTORING Α.Ε. επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με συνεργάτη την MENTORING Α.Ε. η επιχείρηση:

  • Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις

  • Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων

  • Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης

 

 

Επιχορηγήσεις                                            

Κεφαλαιακή Ενίσχυση