Στις 30 Οκτωβρίου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», και πιο συγκεκριμένα εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €.
 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων  1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64€.

Η MentoringAE, έχοντας κεφαλαιοποιήσει την τεχνογνωσία των τελευταίων δέκα ετών, σημείωσε ποσοστό επιτυχίας 70% στις εντάξεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Τα έργα αφορούν σε επενδύσεις αγοράς εξοπλισμού, ανακαίνισης των χώρων των επιχειρήσεων και προωθητικών ενεργειών