Δύο σημαντικές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση προνοιακών δομών και δράσεων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές Προσκλήσεις ένταξης έργων, συνολικού προϋπολογισμού 249 εκατ. ευρώ, απευθύνονται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής και νοητικής υγείας.

Η MENTORING ανέλαβε ως τεχνικός σύμβουλος την υποστήριξη δικαιούχων, όπως η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ, η ΑμΚΕ Μετάβασις και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου,  για τη σύναξη Μελετών Σκοπιμότητας και Τεχνικών Δελτίων χρηματοδότησης Πράξεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δύο Προσκλήσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση, με τον κωδικό αριθμό 8, αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία δομών «Σ.Υ.Δ.» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) οι οποίες αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση, που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη,.

Η δεύτερη Πρόσκληση, με τον κωδικό αριθμό 9, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και λειτουργία δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, την επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υπηρεσιών α’βαθμιας και β’βάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, καθώς και δράσεις κατάρτισης, δικτύωσης και προτυποποίησης