Το σχεδιασμό εννέα (9) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής αξίας 640.000€, ανέλαβε η MENTORINGAE, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης– Τουρισμού– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 16/05/2013. Έχει ήδη ξεκινήσει η πρώτη φάση αξιολόγησης – ελέγχου των φακέλων δικαιολογητικών των προτάσεων και τα αποτελέσματα αναμένονται από Σεπτέμβριο.

Η δράση χρηματοδοτεί επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθευτούν τεχνολογικό εξοπλισμό, να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, να εγκαταστήσουν συστήματα ποιότητας και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες προβολής και προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών τους.