Η Mentoring ΑΕ, ως εταίρος Στρατηγικής Σύμπραξης στον τομέα της νεολαίας, συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Training for young entrepreneurs and workers on promoting accessibility in the Tourism Sector» και διακριτικό τίτλο «TA4All», στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών του προγράμματος Erasmus +.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των προσόντων και δεξιοτήτων νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο ευρύ φάσμα του τουριστικού τομέα, μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης, με απώτερο στόχο, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας ατόμων με κάποιου είδους αναπηρίας.

Μέλη της στρατηγικής σύμπραξης είναι:

  • Η European Dynamics SA με έδρα το Λουξεμβούργο που είναι και ο επικεφαλής εταίρος.
  • Η Sistema Camerale Servizi S.R.L., με έδρα την Ιταλία
  • Το European Network for Accessible Tourism με έδρα το Βέλγιο
  • Το Enter vzw με έδρα το Βέλγιο)
  • Η Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ

Το προτεινόμενο έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και σε περίπτωση έγκρισης, αναμένεται να επωφεληθούν σχεδόν 500 νέοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο και το Λοιυξεμβούργο.