Τι μπορεί να κάνει η Mentoring για την επιχείρησή σας:

Outsourcing

Η Mentoring προσφέρει σε επιχειρήσεις, ως εξωτερικός συνεργάτης, μια σειρά υπηρεσιών  (οργάνωση και διοίκηση, χρηματοοικονομικά, νομικά, marketing, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων κλπ.). Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

 • Περιορίζει τις ανελαστικές της δαπάνες
 • Απαλλάσσεται από την διαχείριση μη-παραγωγικών  λειτουργιών
 • Απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος
 • Αυξάνει την ευελιξία της και την ταχύτητά της στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών της αγοράς

New Business

Η Mentoring προσφέρει συνδυασμένα πακέτα υπηρεσιών για την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης, την υποστήριξη νέων  συνεργασιών,  την ανάληψη νέων έργων,  τη διεκδίκηση νέων πελατών. Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

 • Διευρύνει το πελατολόγιό της
 • Επεκτείνεται σε νέες αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας
 • Διεκδικεί,  μόνη ή κοινοπρακτικά, έργα μεγάλου μεγέθους
 • Περιορίζει το κόστος απόκτησης νέων έργων / νέων πελατών

Χρηματοδότηση

Η Mentoring επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

 • Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις
 • Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων
 • Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης (π.χ. business angels)

Business coaching

Η Mentoring παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης σε start ups και early stage companies.  Με συνεργάτη την Mentoring η επιχείρηση:

 • Αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών και πελατών
 • Περιορίζει το ρίσκο τής επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Εκμεταλλεύεται σημαντικές οικονομίες κλίμακας
 • Αποκτά πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία οργάνωσης και διοίκησης
 • Εστιάζει στην ανάπτυξή της, χωρίς την φθορά της καθημερινής διαχείρισης
 • Κεφαλαιοποιεί σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία