Η MENTORING A.E., έχοντας 12ετή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ανέλαβε την υποστήριξη της εταιρείας INTEROPTICS Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.

Η εταιρεία INTEROPTICS, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Αρεταίειο Νοσοκομείο και την εταιρεία OTS Α.Ε. υλοποιούν επενδυτική πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 780.000€.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2015.