Η Νομαρχία Ξάνθης, η Νομαρχία Καβάλας, η Νομαρχία Λευκάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου είναι από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ξεκινούν τις διαδικασίες για την πιστοποίηση τους κατά το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Οι τρεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ήδη λάβει Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για τη μεταβατική περίοδο, με σύμβουλο τη MENTORING A.Ε.

 

Οι τέσσερις φορείς επέλεξαν τη MENTORING A.Ε. λόγω της σημαντικής εμπειρίας σε αντίστοιχα έργα και της τεχνογνωσίας που διαθέτει τόσο σε ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, όσο και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επιπλέον, η MENTORING A.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρείες συμβούλων που έχουν αναπτύξει πλήρη Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας για κάθε τυπολογία Δημόσιου Φορέα και τα ανάλογα υποστηρικτικά εργαλεία, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008.