Το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενεργοποιείται με την προδημοσίευση τεσσάρων (4) νέων προγραμμάτων. Οι προκηρύξεις των τεσσάρων προγραμμάτων αναμένονται να γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα δίνουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο μηνών για να κατατεθούν αιτήσεις.

Τα τέσσερα προγράμματα που ανακοινώθηκαν είναι:

  1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (start ups).
  2. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάτπυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
  3. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης