Η MENTORING A.E. ανέλαβε την εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δήμους Ξυλοκάστρου, Σικυωνίων, Σουφλίου, Δάφνης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτείας για την διαχείριση Πράξεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Η νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 αποτελεί την τελευταία μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από τη στήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό οι ανωτέρω Φορείς εμπιστεύτηκαν την MENTORING A.E., η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων.