H MENTORING Α.Ε. αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας, για φορείς της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι σχετικές μελέτες εκπονούνται από διεπιστημονικές ομάδες που συγκροτεί η εταιρεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό του μηχανισμού υλοποίησης των εκπονούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με την προσεκτική ιεράρχηση έργων και δράσεων, τον ακριβή χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, τον εντοπισμό εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, τον καθορισμό λειτουργικών δεικτών παρακολούθησης κλπ.

Με τον τρόπο αυτό η MENTORING Α.Ε. διασφαλίζει ότι τα Αναπτυξιακά Σχέδια που εκπονεί είναι εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα και υψηλή προστιθέμενη αξία

Ενδεικτικά Έργα