Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Συνεργασία 2011». Η Πράξη υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η υποβολή των προτάσεων είναι εφικτή έως και 25/07/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…