Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 η MENTORING A.E. συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε στο Υπ.Οικονομικών με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού καθηγητή Βασ. Ασημακόπουλου και του ΣΕΣΜΑ. Ο Ειδικός Γραμματέας ανέπτυξε την Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας για την 4η Προγραμματική Περίοδο και τις ειδικότερες κατευθύνσεις – «νήματα» που διέπουν το σχεδιασμό των έργων ΤΠΕ που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.

Στη συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν 26 εταιρείες-μέλη του ΣΕΣΜΑ, συζητήθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013». Κατά τη σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τονίστηκε η ανάγκη για κατάλληλο επιχειρησιακό και τεχνολογικό σχεδιασμό λειτουργικών έργων ΤΠΕ, τα οποία θα δίνουν μετρήσιμες υπηρεσίες στους ωφελουμένους πολίτες και επιχειρήσεις και θα προσφέρουν διατηρήσιμα αποτελέσματα.