Στις 7 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΣΜΑ, όπου και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2014 – 2016.

 

Η κ. Κουμαριανού Μαρία, στέλεχος της MENTORINGAE, εξελέγη μέλος του νέου Δ.Σ. και συγκεκριμένα ανέλαβε καθήκοντα Ταμία. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ» (ΕΛΕΣΜΑ) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2003 από 36 εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), για τη διευκόλυνση της υλοποίησης δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ενίσχυση και προώθηση του κλάδου των Συμβούλων Επιχειρήσεων στον ελληνικό, κοινοτικό και διεθνή χώρο.

Παράλληλα, ο κ. Κρικέλας Γιώργος, Δ/νων Σύμβουλος της MENTORINGAE, εξελέγη τακτικό μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος- ΣΕΣΜΑ.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1991 από τις 23 μεγαλύτερες και πλέον γνωστές εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αποστολή του ΣΕΣΜΑ είναι η Ανάπτυξη και Διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, με παράλληλη Βελτίωση της Ποιότητας και Ενίσχυση της Προστιθέμενης Αξίας των Παρεχομένων Υπηρεσιών.

Σήμερα ο Σύνδεσμος έχει ως μέλη 53 συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν άνω του 85% του κύκλου εργασιών της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 2.500 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και με ιδιαίτερο δυναμισμό. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι  μεγάλες Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.