Ολοκληρώθηκε στις 21/12/2009 η υποβολή 48.000 επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ΠΕΠ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό 525 εκ. €, ο οποίος θα διανεμηθεί σε εταιρείες μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών που θα αξιολογηθούν θετικά. Αναμένονται τα αποτελέσματα μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Η MENTORING A.E. υπέβαλλε 120 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 15.500.000 €. Συνεργάστηκε στενά με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΥΠΡΟΥ, EUROBANK κ.α. και ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία για λογαριασμό των καταστημάτων της αλυσίδας ELECTRONET, φροντιστήρια της αλυσίδας SO EASY, καταστήματα της αλυσίδας ΠΙΤΑ ΠΑΝ κ.α.