Η MENTORING S.R.L. ολοκλήρωσε δύο έργα που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού στις Τράπεζες Banca Românească (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) και ΑΤΕ ΒΑΝΚ Romania. Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα των δύο Τραπεζών, υποβλήθηκαν για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Σ.Π.Α. Ρουμανίας.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης προβλέπουν την εκπαίδευση συνολικά 1.300 ατόμων, κατά τα έτη 2010-2011, ενώ ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 4.609.495.00 RON (1.097.499,00 €).

 

 

 

 

Η MENTORING S.R.L., αξιοποιώντας και την εμπειρία της μητρικής εταιρείας MENTORING A.E., προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των έργων, την ανάπτυξη και υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση, καθώς και τη συνολική του διαχείριση, μέχρι και την ολοκλήρωσή του.