Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. To πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ και αφορά 500 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. 

Περιλαμβάνει πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.