Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση των έργων υλοποίησης του Ε.Σ. σύμφωνα με το μέτρο ΠΕΠ “Ολοκληρωμένες δράσεις Αστικής Ανάπτυξης”. Ενδεικτικά στο μέτρο συμμετείχαν οι επιχειρήσεις ADNANCED TELECOM SYSTEMS ΑΕ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Συνολικά η MENTORING AE υπέβαλλε πέντε επιχειρηματικά σχέδια.