Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τριάντα τέσσερις (34) εταιρείες. Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΧΟΛΑΡΓΟΥ, So Easy ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ.