ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο των μελετητικών έργων που η υλοποίησε η εταιρία, ήταν η μελέτη ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων δικτυακών πυλών (portals) μέσω των οποίων πραγματοποιείται η έκδοση πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, την ανάπτυξη εφαρμογών για την ψηφιοποίηση εγγράφων δημοτικών τεχνικών υπηρεσιών (πολεοδομίας) καθώς και εφαρμογών εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Η MENTORING Α.Ε. έχει εκπονήσει σειρά αντίστοιχων μελετών με αντικείμενο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναγκών και απαιτήσεων του έργου καθώς και μελέτες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, για δημόσιους φορείς όπως: Δήμος Αθηναίων, Νομαρχία Ηλείας, Νομαρχία Λακωνίας, Νομαρχία Πρέβεζας, Νομαρχία Έβρου, Δήμος Βόλου, Δήμος Δάφνης, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Παξών κ.α.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε έργα για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή του πολίτη και τη δημιουργία προηγμένων τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών. Τα έργα, στα οποία η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, είχαν ως βασικό αντικείμενο την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων τοπικής πρόσβασης, για δημόσιους φορείς όπως ΤΕΔΚ Κορινθίας, ΤΕΔΚ Μαγνησίας, Δήμος Νεμέας, Δήμος Πεταλούδων κ.α. καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες τηλεματικής και τηλεδιάσκεψης για την ΕΛΕΠΑΠ και τα Παραρτήματά της.

 

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) 2000-2006, η MENTORING Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων. Ειδικότερα, ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίων Τεσσαράκοντα Σπάρτης», για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 καθώς και των έργων “Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου” και “Λειτουργική Διευθέτηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Ιεράς μονής Μεγάλου Σπηλαίου”, για την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2000-2006.

Τα έργα αφορούσαν την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των Ιερών Μονών, την ανακαίνιση και αποκατάσταση εσωτερικών χώρων καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η MENTORING Α.Ε. στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, συνέβαλε στην υλοποίηση έργων στην κατηγορία πράξεων του Μέτρου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες» του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, που αφορούσε Δράσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών Πιλοτικού και Καινοτόμου Χαρακτήρα. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πολιτιστικού – Τουριστικού πληροφοριακού συστήματος, μέσω της δημιουργίας σταθμών τουριστικής πληροφόρησης, προάγοντας με αυτό τον τρόπο, την διάχυση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της περιοχής και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Η εταιρεία εκπόνησε τη μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων και τη μελέτη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του έργου «Υλοποίηση ΟΠΣ αξιοποίησης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου, διαχείρισης πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος» του Δήμου Αιανής Ν.Κοζάνης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η MENTORING Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 συμμετείχε στην εκτέλεση του έργου «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα βιωματικής μάθησης» που υλοποίησαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκατ. ευρώ, αποσκοπούσε στην παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας 2012-2014. Η Mentoring Α.Ε., είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διοργάνωσης, προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του περιεχομένου, την υλοποίηση των Προγραμμάτων Βιωματικής Μάθησης κλπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η MENTORING Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέλαβε την εκτέλεση έργων τεχνικού συμβούλου και την παροχή μελετητικών υπηρεσιών σε φορείς που υλοποίησαν προγράμματα υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής της «Ανοιχτής Αγκαλιάς», προγράμματα πρόληψης του ΚΕΕΛΠΝΟ, σύσταση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης από την ΑΜΚΕ Μετάβασις και την ΠΕΓΚΑΠ Ν-Υ, δράσεις προώθησης στην αγορά εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες μέσω των ΑΣ Πρόσβασις και ΑΣ Αλληλεγγύη κλπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε Διασυνοριακά Προγράμματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III Α Ελλάδα – Κύπρος η εταιρεία υλοποίησε το έργο «Δημιουργία θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της λαϊκής – παραδοσιακής μουσικής στην Κύπρο και στην Κρήτη με τίτλο “Μουσικές Διαδρομές”» στα πλαίσια του έργου «Κιβωτός Της Λαϊκής Παραδοσιακής Κυπριακής Και Κρητικής Μουσικής», για το Δήμο Αρχανών Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Βορόκληνης Κύπρου