Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», συμμετείχε στην υλοποίηση της εκδήλωσης για την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου της Α.Σ. Πρόσβασις: «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΤοπΕΚΟ – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες”.

Η Εκδήλωση πραγματοποιηθήκε στις 19 Μαϊου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και υψηλή προσέλευση κοινού. 

Για να δείτε την ανακοίνωση της Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ πατήστε “εδώ