Η Mentoring Α.Ε., σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, παρουσίασε στην ενημερωτική εκπομπή του Mega Channel “Πρωινό Mega” την πρόοδο της πρωτοβουλίας «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», που στοχεύει στην αποτελεσματική ένταξη ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες στην αγορά εργασίας.

Η Mentoring A.E., ως Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με πολυετή εμπειρία και παρουσία στο χώρο, έχει αναλάβει την υποστήριξη των ωφελούμενων για την ίδρυση νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων που στοχεύουν στη δημιουργία υπεραξίας προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ακολουθεί απόσπασμα της τηλεοπτικής εκπομπής που μεταδόθηκε ζωντανά στις 13.08.2013.* Η Α.Σ. Πρόσβασις αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΛΕΠΑΠ, του ΕΒΕΑ, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της Mentoring Α.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3 της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΤοπΕΚΟ).