Η MENTORING A.E. ιδρύθηκε το 2003 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που καλύπτουν μία ευρύτατη γκάμα αναγκών των πελατών της.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρίες συμβούλων, η MENTORING A.E.:

  • Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και όχι μόνο στη μελέτη και το σχεδιασμό των λύσεων

  • Αφοσιώνεται σε ένα αξιόλογο αριθμό στρατηγικών πελατών, για να μπορεί να τους  προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία

  • Επικεντρώνεται στην επίτευξη άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία

  • Επενδύει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη των πελατών της, εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση   “win-win”

  • Διαθέτει πελατοκεντρική φιλοσοφία που την οδηγεί σε απόλυτη ταύτιση με τους στόχους των πελατών της και στη διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.