Η MENTORING A.E. ολοκλήρωσε την υλοποίηση 5 μελετητικών έργων στις Νομαρχίες Ξάνθης, Καβάλας, Τρικάλων, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Α. Σούτζου, στο πλαίσιο Πράξεων που θα συγχρηματοδοτηθούν κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο.

Ειδικότερα, η MENTORING A.E. παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τη μελέτη, προετοιμασία και ωρίμανση Πράξεων που αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.