Η ΜENTORING AE αναγνωρίζει τη στρατηγική αξία μιας ολοκληρωμένης μελέτης marketing ή μιας έρευνας αγοράς, ως πολύτιμα εργαλεία για την επιτυχημένη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Η MENTORING AE ανέλαβε για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας Πληροφορικής την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική έρευνα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς των “mobile services”, έγινε ανάλυση του ανταγωνισμού, αποτυπώθηκαν τα μεγέθη, οι τάσεις και οι προοπτικές στην ελληνική και διεθνή αγορά κ.ο.κ.

Ο όμιλος εταιρειών VIRTUAL TRIP εμπιστεύθηκε τη MENTORING AE για την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης marketing. Συγκεκριμένα αναλύθηκε η αγορά δραστηριοποίησης του ομίλου και ο ανταγωνισμός του, οριοθετήθηκαν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, σχεδιάστηκε πλάνο εμπορικής πολιτικής και ο τρόπος υλοποίησης του κ.ο.κ.

Η εταιρεία PROJECT ON LINE, εταιρεία μέλος του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ανέθεσε στη MENTORING AE την εκπόνηση μελέτης marketing και ειδικότερα την έρευνα και ανάλυση των αγορών ευρωπαϊκών και βαλκανικών χωρών για την εξαγωγή υπηρεσιών της σε αυτές.