Η MENTORING Α.Ε. επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας το πρώτο βήμα με την ίδρυση της θυγατρικής MENTORING CONSULTING INTERNATIONAL SRL στη Ρουμανία.

Η MCI SRL προσφέρει σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες ένα πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων. Προσφέρει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου, κυρίως για την αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 στη Ρουμανία, με το κύρος της πολύχρονης εμπειρίας της MENTORING Α.Ε.

Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει για μία επιχείρηση η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, η MCI SRL προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης και σε αυτόν τον τομέα. Με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση και πιστή στην πελατοκεντρική της αντίληψη, η MENTORING A.E. διαχέει την τεχνογνωσία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.