Η Mentoring A.E. ολοκληρώνει την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου της στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, με τη συμμετοχή της στην έκθεση 38th International Building Trade Fair – Seebbe στα τέλη Απριλίου.

Με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη έκθεση, η εταιρία σκοπεύει να πετύχει τους στόχους που είχε αρχικά θέσει για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών της στις Βαλκανικές χώρες, ξεκινώντας από τη Σερβία. Έχοντας αναπτύξει και την πλατφόρμα www.eu-grants.net, θα μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια.