Την εκπόνηση του «Strategic Business Plan 2010-2013» της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  ανέλαβε η MENTORING A.E. Σκοπό του έργου αποτελεί ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας για την επόμενη τριετία και ο σχεδιασμός των ενεργειών που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

Το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο αναλύει 4 περιοχές που καλύπτουν κρίσιμες παραμέτρους της εταιρικής δομής και δραστηριότητας:
i.  Οργάνωση και Λειτουργία
ii.  Εμπορική Πολιτική
iii.  Ανθρώπινο Δυναμικό
iv. Φυσικές & Τεχνολογικές Υποδομές.

Η ανάλυση αυτή οδηγεί διαδοχικά στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης βασισμένου σε σαφείς προτεραιότητες, ξεκάθαρους στόχους και καθορισμένες ενέργειες, καθώς και στη συγκρότηση του χρηματοοικονομικού πλάνου της εταιρείας  σε ορίζοντα τριετίας.

Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ είναι θυγατρική των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και προσφέρει υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier services). Ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα διαθέτει 21 καταστήματα, 42 πρακτορεία και 3 κέντρα διαλογής ενώ απασχολεί 720 άτομα προσωπικό. Σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου «Courier των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004», όπου η εταιρία ανταποκρίθηκε με επιτυχία συντελώντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Ομίλου ΕΛΤΑ παγκοσμίως. Το 2009 η εταιρία διαμόρφωσε κύκλο εργασιών 29 εκ.€, γεγονός που την κατατάσσει στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.